Prestigieus Green Key ecolabel voor de Event Lounge

Tijdens een officiële plechtigheid werd op 19 december 2012 bekendgemaakt dat de Brusselse evenementenlocatie Event Lounge voortaan het internationale Green Key label mag dragen. De Green Key is een alom gerespecteerd keurmerk voor milieuvriendelijke accommodaties. “Wie het label wil verkrijgen, moet voldoen aan bijzonder strenge criteria inzake een milieuvriendelijk beheer van de locatie”, vertelt een trotse manager Gilles Poot Baudier.

Het internationaal erkende Green Key eco label werd enkele jaren geleden ingevoerd om toeristische accomodaties op hun milieuvriendelijkheid te beoordelen. Onder meer campings, jeugdlogies, attracties, hotels en gastenkamers kunnen sindsdien een ‘Green Key’-label aanvragen. Sinds 2012 zijn daar ook meetinglocaties aan toegevoegd. Ook zij moeten met het oog op het verkrijgen van het ecolabel een ambitieus milieubeleid voeren en duidelijke actieplannen opstellen om het milieu zo weinig mogelijk te belasten.

Om het prestigieuze label te verkrijgen, moet voldaan worden aan een hele reeks vaste criteria zoals het nemen van water- en energiebesparende maatregelen, een minimum aandeel ecologische verlichting (75%), milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen, traiteurs producten moeten 35% BIO, Fair-trade of Locale producten zijn, enz. Daarnaast zijn er nog tal van optionele criteria zoals het zelf opwekken van duurzame energie of toiletten spoelen met regenwater.

De Groene Sleutel biedt heel wat voordelen. Niet alleen wordt de locatie aantrekkelijk voor milieubewuste bezoekers, men kan ook heel wat geld besparen. Milieubewustzijn wordt voor steeds meer mensen belangrijk bij de keuzes in hun dagelijks leven en tijdens het werk. Bedrijven kiezen steeds vaker om events te laten doorgaan op locaties die inspanningen doen om het milieu te sparen. Het dragen van een internationaal erkend ecolabel dat deze waarden in de verf zet, is dan ook een sterke troef om milieubewuste klanten aan te trekken.

Heeft dit dan geen weerslag op de kwaliteit van het aanbod? “In geen geval” stelt Gilles Poot Baudier duidelijk. “Het voldoen aan al die criteria heeft geen enkele invloed op onze efficiëntie. Integendeel, het bekomen van het ecolabel past in ons streven om steeds beter te doen. Een Green Key krijg je niet zomaar in de schoot geworpen. Het label wijst op duurzaam ondernemen en voor ons houdt dat ook in dat we altijd en overal oog hebben voor de noden van de klant.”