We leveren duurzame evenementen

We leveren duurzame evenementen

Event Lounge respecteert de wetgeving en de milieuvoorschriften die in het Brussels hoofdstedelijk gewest gelden, maar we willen nog verder gaan. We houden het verbruik van water en energie op onze vestiging nauwkeurig bij, zodat we onze infrastructuur en onze voorzieningen voortdurend kunnen verbeteren en efficiënter kunnen werken. In het kader van ons milieubeleid nemen we de verantwoording voor het verminderen van ons afval en van onze invloed op de lucht, het water en de bodem. Daarvoor hebben we een efficiënt beheersysteem. We leiden onze medewerkers op en informeren onze klanten, zodat iedereen aan de bescherming van het milieu kan bijdragen.

Om dit beleid op een allesomvattende en samenhangende wijze naar de dagelijkse praktijk te vertalen, heeft Event Lounge besloten te voldoen aan de vereisten en criteria zoals vastgelegd in het kader van het ecolabel GREEN KEY, ECO-DYNAMIQUE en BRUSSELS HEALTH SAFETY.

Hieronder vindt u de inzet van Event Lounge om het
ecolabel GREEN KEY, ECO-DYNAMIQUE en BRUSSELS HEALTH SAFETY:

1. Ecologische inzet en verantwoordelijkheid

Wij werken actief aan onze ecologische bijdrage door efficiëntere werkmethodes te gebruiken. Wij zien in dat duurzaamheid een langetermijnproces is en we zijn voortdurend bezig om onze werkmethodes te verbeteren en onze hulpmiddelen te verduurzamen.

2. Apparatuur van Event Lounge

Event Lounge is voorzien van een state-of-the-art en compleet audio/visueel systeem, moderne stroomvoorziening en een bijdetijds centraal verwarmingssysteem.

3. Energiebeleid

Elektriciteitsverbruik wordt verminderd door gebruik van spaarlampen en lichtsensoren. 75% van de vaste verlichting is milieuvriendelijk.

4. Waterbesparingsbeleid

Alle toiletten zijn uitgerust met een spoelkeuzeknop en voor de doorspoeling wordt gebruikgemaakt van regenwater.

5. Reinigingsproducten

Event Lounge gebruikt milieuvriendelijke reinigingsproducten.

6. Afvalrecycling

Recycling is van groot belang en iedere partner (technische afdeling, catering, etc…) moet hieraan meewerken. Event Lounge gebruikt 4 specifieke afvalcontainers: papier, karton, glas en restafval.

7. Duurzame samenwerking

Voor de komende jaren dagen we onze partners uit hun duurzaamheidsmaatregelen en -inspanningen te optimaliseren. Ons belangrijkste doel is de houding van onze partners te veranderen en al deze handelingen in praktijk te brengen in een context van duurzame ontwikkeling

8. Over onze cateraars

  • Zij gebruiken uitsluitend producten van topkwaliteit en de meest verse producten, en ze moeten de herkomst van ieder product kunnen garanderen.
  • Zij respecteren de hygiëneregels van de voedingssector en de standaarden van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen.
  • De cateraars stemmen ermee in dat 35% (in waarde) van de producten die tijdens een evenement worden gebruikt, bestaat uit lokaal geproduceerde producten, producten van biologische bedrijven, of ‘fair trade’-producten.
  • De cateraars stemmen ermee in dat zij actie ondernemen om te voorkomen dat er tijdens evenementen die in onze locatie plaatsvinden, voedsel wordt weggegooid (bijvoorbeeld door uitdeling aan charitatieve instellingen).

9. Alpaca Solutions zet groene oplossingen in om koolstofvoetafdruk op evenementen te verminderen

Event Lounge Brussel zet zich in om zijn evenementen milieuvriendelijker te maken. Event Lounge heeft het label van ecodynamische organisatie met 3 sterren gekregen en blijft haar milieuactieplan uitvoeren.
Vandaag onthullen we ons gloednieuwe project: een partnerschap met Alpaca Solutions.

In een poging om afval te verminderen, zullen onze evenementenruimtes samenwerken met een organisatie die een tastbare oplossing biedt door voedseloverschotten van onze evenementen in te zamelen. Deze non-profitorganisatie maakt deel uit van een ecosysteem van partners die het door ons geproduceerde afval optimaal kunnen benutten. Naast de voordelen voor het milieu hebben deze acties ook een positief sociaal effect.

Alpaca levert een post-event rapport met details over elke gedane donatie. Dit verslag bevat details over de ingezamelde items, het aantal gedoneerde porties, de hoeveelheid bespaarde CO2 en natuurlijk de organisatie die de donatie heeft ontvangen.

Wij zijn trots op dit partnerschap en onze investering in de verbetering van de wereld van morgen.

Event Lounge verplicht zich zijn werknemers en klanten te informeren over de verwezenlijking van ons milieubeleid en hen daarin actief te betrekken.